Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja kulture duha i cjelovitog zdravlja. U svrhu ostvarivanja cilja udruga obavlja obavljati sljedeće djelatnosti:

  • okupljati članove i ostale zainteresirane građane u svrhu promicanja kulture duha i tijela putem raznih oblika razmjene iskustava o prirodnim, zdravim i cjelovitim metodama i načinima života, izravnim putem kroz druženja te predavanja, tribine, prezentacije

  • organizacija edukacija s područja različitih duhovnih metoda i holističkih tehnika putem radionica, seminara, tečajeva, treninga i sl. a koji pridonose ostvarivanju navedenih ciljeva

  • organizacija sajmova i drugih javnih manifestacija kojima se promiču vrijednosti zdravog života i cjelovitog (holističkog) pristupa životu i zdravlju

  • promicanje i unapređenje kulture duha, tijela i cjelovitog zdravlja putem pružanja usluga savjetovanja s područja duhovnosti

  • gostovanja u medijima članova, kao i promocija putem društvenih mreža te ostalih komunikacijskih kanala (elektronskihh i tiskanih medija te web portala sličnih duhovnih vrijednosti)

  • suradnja i povezivanje sa srodnim udrugama i institucijama kojima je interes promicanje kulture duha i tijela te poticanje duhovnog razvoja putem cjelovitog pristupa duhovnoj i tjelesnoj razini čovjeka

  • promocija osoba, sustava, tehnika i metoda koje pomažu u osvještavanju vrijednosti cjelovitog/holističkog pristupa ljudskom životu i zdravlju kao kategoriji subjektivnog osjećaja zadovoljstva

  • organiziranje druženja, seminara, radionica, treninga u prirodi članova udruge sa svrhom razmjene iskustava i upoznavanja s novim znanjima s područja interesa nekog specifičnog područja znanja a koje se tiče promicanja kulture duha, tijela i cjelovitog zdravlja

  • organiziranje programa i projekata od interesa za opće dobro a koji su vezani uz poticanje osobnog i kolektivnog duhovnog razvoja na zdrav, ekološki uravnotežen i cjelovit način

 

suradnja sa udrugama i/ili organizacijama sličnih ciljeva

Goga Kovačević